Tasoryhmäkuvaukset

Tasoryhmäkuvaukset


RR

RR-tasolla suunnistetaan seitsemän harjoitusta, joista kolme on viitoituksellisia harjoituksia. Ns. suorista radoista kaksi toteutuu sprinttikartalla (iltakisa ja sprinttiviuhkat). Sprinttimaastot ovat turvallisia liikenteen kannalta, koska kyseisissä paikoissa liikenne on rajoitettua ja vilkkaamman tien ylityskohta on järjestäjän puolesta valvottu. Muut suorat harjoitukset toteutetaan polkurikkaissa kangaspohjaisissa lähimaastoissa (mm. saaressa). RR-suorilla radoilla on myös ”hajontaa” (kolme rinnakkaisrataa). Tämän tason haasteet sopivat parhaiten alle 10-vuotiaille.


TR

TR-tasolla suunnistetaan myös seitsemän harjoitusta, joista kolme on viitoituksellisia harjoituksia. Kartat ja teemat ovat samat RR–tason kanssa, mutta TR-tasolla suoria ratoja on seuraohjaajan myös helppo lyhentää tai tarvittaessa myös pidentää muutamien ”ekstrarastien” avulla. Suorilla radoilla on harjoituksissa aina kolme rinnakkaisrataa.

Tason harjoitukset soveltuvat parhaiten alle 12-vuotiaille suunnistusta jo aiemminkin harrastaneille lapsille.


TASO 1

Tämän tason radoilla korostuu viikon aikana vauhdikas suunnistus (polut ja kangaspohja), mutta korkeuskäyrien tulkintaa myös vaaditaan Saimaan rantarinteillä ja supikoissa. Kartat ovat muokkaamattomia ja harjoituksissa on ”hajontaa” (kolme rinnakkaisrataa). Seuraohjaajan on helppo lyhentää tason harjoituksien ratoja. Suunnistusratojen vaatimustaso on H/D 13 -tasoa ja tämä tasoryhmä soveltuu 11-14 -vuotiaille.


TASO 2

Taso 2 on tarkoitettu yli 13-vuotiaille suunnistajille, jotka haluavat harjoittaa suunnistustaitojaan H/D 15 -ratojen tasolla. Tason radat ovat selkeästi Taso 1 -ratoja vaativampia ja maastotyypit vaihtelevat kangasmaastoista suuria korkeuseroja sisältävään korpimaastoon. Harjoituspaikat ovat Teho- ja Pro-ryhmän kanssa samoja kuten myös harjoitusteemat. Ratoja pystyy lyhentämään tarvittaessa yksilöllisen tarpeen mukaan.


TEHO

Teho-tasoryhmä on tarkoitettu 15-18 -vuotiaille suunnistajille, jotka haluavat harjoittaa taitojaan H/D 16-18 -ratojen tasolla. Harjoitukset ovat taidollisesti ja fyysisesti vaativia. Osassa harjoituksia on käytössä ”muokattuja karttoja”. Radat on kuitenkin suunniteltu niin, että ne ovat järkevästi lyhennettävissä. Harjoituksissa on mm. 2 x sprinttiä, keskimatkan vetoja, käyrää/väylää ja rytminvaihtoa/reitinvalintaa korpimaastossa. Teemat ovat Pro-ryhmän kanssa samoja.


PRO

Pro-ryhmä on suunnattu erityisesti tavoitteellisesti harjoitteleville H/D 16-18 -sarjalaisille. Harjoitusteemat ovat Teho-ryhmän kanssa samat lisättynä muutamalla ”ekstrasisällöllä”.

Pro-ryhmän koko on tänä vuonna vain 30 henkilöä ja ryhmään täytyy ilmoittautua!

Ohjeet löytyvät internet-sivuilta.

TASO 1 ja TASO 2 karttapaloja